• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.02.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - dodatok č. 2 [0.00]
01.02.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie" - dodatok č. 2 [0.00]
01.02.2017 -Z- "Rimavská Sobota, ul. Mládeže - rekonštrukcia verejnej kanalizácie GP na zriadenie vecného bremena" - geometrické plány [754.00]
02.02.2017 -F- Faktúry za 01/2017 [0.00]
02.02.2017 -Z- "ČOV Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže" - projektová dokumentácia [17350.00]
03.02.2017 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve č. 21/2015/pco [0.00]
06.02.2017 -Z- Budúca kúpna zmluva - verejný vodovod - "IBV Modrý Kameň, časť Prše - predĺženie vodovodu" [35.00]
09.02.2017 -Z- "ČOV Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže - časť Riešenie kalovej koncovky" - stavený dozor - dodatok č. 1 [9570.00]
09.02.2017 -Z- Predaj motorového vozidla [8451.67]
13.02.2017 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - práce [4399000.00]
13.02.2017 -Z- "Hriňová - kanalizácia a ČOV" - stavebný dozor [18900.00]
16.02.2017 -Z- Nadobudnutie majetku v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom vo výmere 102m2. [1020.00]
16.02.2017 -Z- Kúpa pozemkov - k.ú. Badín - Vodojem 4, Horný vodojem [135.40]
16.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/211/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [387.30]
16.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/211/16 v rámci investičnej akcie: Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, číslo: 9000836 [387.30]
17.02.2017 -Z- "Tajov - prívod vody z VZ DVZ Tajov - GP na zriadenie vecného bremena" - geometrický plán [6150.00]
17.02.2017 -Z- "MPV vodných zdrojov v okrese Banská Bystrica a Zvolen" - geometrické plány [9800.00]
17.02.2017 -Z- Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV [1.10]
17.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/213/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [3.30]
20.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/205/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [3.30]
20.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/174/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [451.90]
20.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/173/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [451.90]
20.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/174/16 v rámci inves. akcie: Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, číslo: 9000 836 [451.90]
20.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/173/16 v rámci investičnej akcie: Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, číslo: 9000836 [451.90]
20.02.2017 -Z- Budúca kúpna zmluva - verejný vodovod, k.ú. Bystričany "Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Ulica Dlhá, Bystričany, stavebné objekty: SO 01 - Kanalizácia a kanalizačné prípojky, SO 02 - Vodovod a vodovodné prípojky" [26007.34]
20.02.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - "Tisovec, ul. P. Šífrika - kanalizácia, stoka A a B" [14.40]
20.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/165/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [55.00]
20.02.2017 -Z- Uznanie dlhu - bezdôvodné obohatenie - Zuzana Stieranková, Katarínska Huta [80.00]
20.02.2017 -Z- Kúpa - verejný vodovod, "IBV Chrásetčky, Nitrianske Sučany" [22104.93]
21.02.2017 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Zvolen" - zameranie [191345.00]
21.02.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - "Aglomerácia Kanianka - kanalizácia" [51.00]
21.02.2017 -Z- Zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku - verejný vodovod "IBV Chrástečky, Nitrianske Sučany" [0.00]
21.02.2017 -Z- "MPV vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica" - geometrické plány [834.00]
22.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0199/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [149.00]
22.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/177/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [1.10]
22.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/172/16 v rámci investičnej akcie: Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, číslo: 9000836 [1.10]
24.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/194/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [30.00]
24.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/176/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [30.00]
24.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/215/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [3.30]
27.02.2017 -Z- Predaj motorového vozidla Kia Sportage SLS [9250.00]
27.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/216/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou [29.00]
28.02.2017 -Z- "Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s." - dozorovanie stavby [15747.00]
28.02.2017 -Z- Ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy 0406/2016 o nájme bytu [0.00]
28.02.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/166/16, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV [451.90]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.