• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.01.2017 -Z- Poskytovanie právnej pomoci - rámcová zmluva [22930.00]
04.01.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 2 [0.00]
04.01.2017 -F- Faktúry za 12/2016 [0.00]
05.01.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 2 [0.00]
05.01.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia" - dodatok č. 2 [0.00]
05.01.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - dodatok č. 2 [0.00]
06.01.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 2 [0.00]
11.01.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 2 [0.00]
11.01.2017 -Z- Valaská vodovod, havarijný stav - Zmluva o zriadení vecného bremena. [8.00]
12.01.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica. [818.80]
17.01.2017 -Z- predaj použitých a opotrebovaných vecí [11440.13]
20.01.2017 -Z- Dohoda o uznaní dlhu [80.00]
20.01.2017 -Z- Donovaly "Vodár" - majetkovoprávne vysporiadanie prístupovej cesty. [700.00]
23.01.2017 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia kanalizačného a vodného potrubia a elektrickej prípojky na pozemkoch v k. ú. Krupina [0.00]
26.01.2017 -Z- "Vypracovanie elaborátu - záber vecného bremena - GP" - geometrický plán [2810.00]
31.01.2017 -Z- nájom bytu č. 6 Málinec [80.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.