• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
04.11.2013 -F- Faktúry za 10/2013 [0.00]
04.11.2013 -Z- Nákup zimných pneumatík s kompletnými prácami na motorové vozidlo Lexus [661.59]
05.11.2013 -Z- Predaj osobného motorového vozidla Opel Vectra [999.00]
06.11.2013 -Z- "Tužíná - napojenie vodného zdroja nad cestou" - práce [8970.16]
06.11.2013 -Z- "Tužiná - napojenie vodného zdroja nad cestou" - stavebný dozor [667.00]
06.11.2013 -Z- Predaj osobného motorového vozidla Opel Astra [1310.00]
06.11.2013 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla V3S 42-205 SKS570-06 [1383.33]
07.11.2013 -Z- "Banská Bystrica, Nám. Slobody - havarijný stav kanalizačného zberača AM 1-1-1" - projektová dokumentácia [2875.00]
08.11.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Žiar nad Hronom. [4665.00]
08.11.2013 -Z- Predaj osobného motorového vozidla Avia A31TK S3 [1110.00]
11.11.2013 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla VW Transporter [450.00]
11.11.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Deawoo Matiz [510.00]
13.11.2013 -Z- "Čierny Balog, časť Komov - vodojem a PHO" - práce - dodatok č. 1 [8259.00]
13.11.2013 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná - archeologický výskum" - dodatok č. 1 [0.00]
15.11.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Deawoo FSO Truck Roy [125.00]
15.11.2013 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla Multicar M 25 [966.67]
18.11.2013 -Z- Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI [310.70]
18.11.2013 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - nadzemný hydrant ul. 13. Januára, Poltár [35.00]
18.11.2013 -Z- "Tajov - kanalizácia" - stavebný dozor - dodatok č. 1 [0.00]
19.11.2013 -Z- Predaj motorového vozidla VAZ 21217 [610.00]
19.11.2013 -Z- "Prievidza - Mariánska ulica - rekonštrukcia verejného vodovodu" - projektová dokumentácia [7500.00]
20.11.2013 -Z- "Podbrezová - intenzifikácia ČOV" - práce [1320998.49]
20.11.2013 -Z- "Aglomerácia Hliník n. Hronom: Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV" [66000.00]
20.11.2013 -Z- "Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV" [280000.00]
20.11.2013 -Z- "Aglomerácia Nová Baňa - Nová Baňa, Brehy - kanalizácia a ČOV" [34000.00]
20.11.2013 -Z- "Veľké Dravce - verejný vodovod" - projektová dokumentácia [12200.00]
20.11.2013 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [72000.00]
21.11.2013 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - podzemný hydrant, ul. Lúčna, Lučenec [35.00]
21.11.2013 -Z- Kúpa nehnuteľností - pozemkov kú Horné Vestenice [34220.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV" [64252.00]
25.11.2013 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - vodovod, Pršianska terasa, B. Bystrica - dodatok č. 1 [0.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevizdany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie" [378580.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Valaská: Valaská, Hronec - odkanalizovanie" [77745.20]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie" [223448.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" [196500.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV" [253000.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany - kanalizácia a ČOV" [246000.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Kokava nad Rimavicou - kanalizácia a ČOV" [175200.00]
25.11.2013 -Z- "Aglomerácia Kalinovo - kanalizácia a ČOV" [146400.00]
26.11.2013 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" [79200.00]
26.11.2013 -Z- "Aglomerácia Chrenovec - Brusno: Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno, Veľká Čausa - kanalizácia a ČOV" [178806.00]
27.11.2013 -Z- "Dodávka a inštalácia SW Office 2013" [27202.00]
28.11.2013 -Z- "Prievidza, Bojnice, Kanianka - verejné kanalizácie a odľahčovacie komory" - projektová dokumentácia [35100.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.