• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.09.2013 -F- Faktúry za 08/2013 [0.00]
02.09.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. P/15/13 "Zhotovenie prevádzkových poriadkov rok 2013" [94959.00]
05.09.2013 -Z- "Projekt optimalizácie silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov v administrativnej budove StVS, a.s." - dokumentácia [3900.00]
10.09.2013 -Z- Zmluva o nájme - nebytové priestory administratívnej budovy StVS, a.s. [10.00]
11.09.2013 -Z- Kúpna zmluva - hnuteľný majetok - verejný vdv "Rozšírenie verejného vodovodu, Žltá ulica, Nitrianske Pravno" [35.00]
12.09.2013 -Z- "Oprava striech garáží a oprava bleskozvodov" [17133.31]
12.09.2013 -Z- Predaj nehnuteľnosti - pozemky a stavba Chata Kurinec [12020.00]
16.09.2013 -Z- Predaj nehnuteľností v k.ú. Dolné Strháre [5000.00]
17.09.2013 -Z- Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky 2013 [19500.00]
19.09.2013 -Z- "Čierny Balog, časť Komov - vodojem a PHO - vytýčenie priestorovej polohy prístupovej cesty" - geodetické práce [1066.00]
19.09.2013 -Z- Predaj motorového vozidla - Ford B5Y Modeo [1650.00]
20.09.2013 -Z- "Hriňová ÚV modernizácia a doplnenie technológie úpravy vody" - projektová dokumentácia [12546.00]
24.09.2013 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - verejný vodovod Slovenská Ľupča Pod Zámkom [35.00]
24.09.2013 -Z- Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Detva, ul. Partizánska - verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1" [1900.00]
24.09.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "ČOV Brezno - protipovodňová ochrana" [0.00]
26.09.2013 -Z- Dodávka a montáž vírivky a demontáž pôvodnej vírivky [17473.00]
27.09.2013 -Z- Zmluva o ČSOB sporiacom účte DEPOZIT [0.00]
27.09.2013 -Z- Dodatok č. 2 k zmluve o ČSOB BENEFIT konte [0.00]
27.09.2013 -Z- Vecné bremeno - verejný vodovod k.ú. Nitrianske Rudno, LV č. 1, parc. č. 166/4 [0.00]

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "ČOV Brezno - protipovodňová ochrana"

Dátum uzavretia: 24.09.2013
Dátum zverejnenia: 24.09.2013
Označenie zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. B/9000755/112/12
Druhý účastník zmluvy: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica
Cena: 0.00 €
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.