• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.08.2013 -F- Faktúry za 07/2013 [0.00]
06.08.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Žiar nad Hronom [8360.00]
06.08.2013 -Z- Dohoda o zrušení spoluvlastníctva k pozemku KNE parc. číslo 1783/2 a KNE parc. číslo 1783/5 v k.ú. Donovaly a kúpa k časti pozemku KNE parc. číslo 1784/1 v k.ú. Donovaly. [1.00]
07.08.2013 -Z- Kúpa zimných peumatík a hliníkových diskov [1024.35]
07.08.2013 -Z- Zmluva o prenájme nebytových priestorov a plochy strechy vodojemu Šibeničný vrch [0.00]
08.08.2013 -Z- Zmluva o vykonaní úradného merania spotreby paliva č. T/76/13 [1165.00]
08.08.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [2785.00]
12.08.2013 -Z- "VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince" - geodetické práce [1869.00]
12.08.2013 -Z- Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry č. 22/2013/PI [0.00]
12.08.2013 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemku CKN parc. číslo 5163/3 v k.ú. Detva [243.00]
13.08.2013 -Z- "Sklené Teplice - doplňujúci vodný zdroj" - vypracovanie projektovej dokumentácie [11858.00]
13.08.2013 -Z- "VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince" - stavebný dozor [9860.00]
13.08.2013 -Z- "Dodávka a montáž okien - severná strana AB StVS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica" [130565.52]
14.08.2013 -Z- Sústava na likvidáciu odpadových vôd Banská Bystrica -zriadenie vecného bremena [4590.00]
15.08.2013 -Z- "Rimavská Sobota, Nám.Daxnera - verejná kanalizácia" - dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu [1296.00]
16.08.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Opel Corsa [100.00]
19.08.2013 -Z- "Vyhotovenie geometrických plánov pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov B. Bystrica, Prievidza, Lučenec" [8100.00]
19.08.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [78.50]
22.08.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. P/9000811/54/13 "Jasenie ÚV - doplnenie technológie filtrácie" [0.00]
22.08.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 08/2011 o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie výdajného nápojového automatu. [250.00]
22.08.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Opel Combo [100.00]
25.08.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Krupina [615.00]
26.08.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [1047.50]
30.08.2013 -Z- Zmluva o podmienkach súhlasu s podnájmom prenajatého majetku [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.