• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.06.2013 -F- Faktúry za 05/2013 [0.00]
03.06.2013 -Z- "Tisovec, ul. P. Šifríka, kanalizácia" - Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene - kú Tisovec, LV 3283, 3282 [0.00]
04.06.2013 -Z- "Priechod ČOV - prípravné práce na technológii pred spustením do skúšobnej prevádzky" [11020.50]
05.06.2013 -Z- Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby - Hlasová Virtuálna Privátna Sieť [0.00]
05.06.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno [522.00]
05.06.2013 -Z- ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia, dodatok č.1 - zmena ceny diela [1904490.29]
05.06.2013 -Z- ČOV Detva - intenzifikácia, dodatok č.1 - zmena ceny diela [3951581.91]
06.06.2013 -Z- Zmluva o prenájme pozemkov CKN p.č. 1101/2 a CKN p.č. 1102/1 v kat. území Budča [667.00]
10.06.2013 -Z- Odpojenie a zapojenie prepojovacích potrubí a ovládacích káblov klimatizačných zariadení administratívna budova StVS, a.s. [2138.00]
11.06.2013 -Z- Odpredaj motorového vozidla [10702.00]
11.06.2013 -Z- Zmluva o podmienkach realizácie pripojení vodovodných a kanalizačných prípojok na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. [0.00]
11.06.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno II. etapa [180.00]
12.06.2013 -Z- Vykonanie odbornej prehliadky (skúšky) plynových a tlakových zariadení v objekte StVS, a.s. B. Bystrica [661.00]
17.06.2013 -Z- "Tisovec, ul. P. Šifríka - kanalizácia - geodetické práce" [808.00]
19.06.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [1947.00]
19.06.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia SO 02 Kanalizácia, SO 03 Vodovod stavby "Zóna bývania Triangel, Tulská ulica, Banská Bystrica – inžinierske siete“ [35.00]
21.06.2013 -Z- "Handlová, vodojem 650 m3, II. tlakové pásmo" - projektová dokumentácia [9974.00]
21.06.2013 -Z- "Gregorova Vieska - verejný vodovod" - projektová dokumentácia [11839.00]
24.06.2013 -Z- "Detva, ul. Partizánska - verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1" - dodatok č. 2 [0.00]
24.06.2013 -Z- "Prochot - vybudovanie prívodu z vrtu" - stavebný dozor [1972.00]
24.06.2013 -Z- Čierny Balog, časť Komov vodojem a PHO [163695.30]
25.06.2013 -Z- Kopírovacie služby [0.00]
25.06.2013 -Z- "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd " - zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [225.00]
25.06.2013 -Z- "Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd" - zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [225.00]
28.06.2013 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla Daewoo - FSO Truck [83.33]
28.06.2013 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla Kia Pregio [83.33]
28.06.2013 -Z- Predaj automobilového prívesu BSS PS 1010H [500.00]
28.06.2013 -Z- Predaj osobného motorového vozidla Opel Vectra [100.00]
28.06.2013 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla Kia Pregio [83.33]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.