• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.05.2013 -Z- Predaj motorového vozdila Tatra T815 [3000.00]
02.05.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Mazda E2200 Van [460.00]
03.05.2013 -F- Faktúry za 04/2013 [0.00]
03.05.2013 -Z- Predaj motorového vozdila Avia A-30 [310.00]
06.05.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Daewoo Matiz [340.00]
06.05.2013 -Z- Dodatok k zmluve o dielo na inv. akciu "Detva, ul. Partizánska – verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1" [2545.06]
07.05.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Opel Corsa 1,2 [412.00]
09.05.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [290.00]
09.05.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [580.00]
09.05.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [290.00]
10.05.2013 -Z- Vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie vodných zdrojov - okres B. Bystrica, Brezno [12320.00]
14.05.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [4059.00]
14.05.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno [2739.00]
14.05.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [4208.00]
14.05.2013 -Z- Predaj motorového vozdila Citroen Jumper [1099.17]
14.05.2013 -Z- Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie. [5424.60]
14.05.2013 -Z- Predaj motorového vozdila Citroen Jumper [965.83]
14.05.2013 -Z- Zmluva o odbere a preprave odpadov [0.00]
15.05.2013 -Z- Rimavská Sobota - ČOV, separátor piesku - stavebný dozor [899.00]
17.05.2013 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v kat. území Banská Štiavnica obce Banská Štiavnica uvedeným v zmluve. [0.00]
17.05.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [3737.50]
20.05.2013 -Z- "Vinica - elektrická prípojka NN, elektroinštalácia objektu - geodetické práce" [1680.00]
21.05.2013 -Z- Prenájom časti pozemku CKN parc. číslo 1197/1 v k.ú. Horná Ždaňa [2600.00]
21.05.2013 -Z- Zmluva o kúpe motorového vozidla Subaru Outback [28250.00]
21.05.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia SO 06 Vodovod stavby "Banská Bystrica - Rodinné domy Kačica" [35.00]
22.05.2013 -Z- Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora na stavbe: "Tisovec, ul. P.Šífrika - kanalizácia" [2784.00]
23.05.2013 -Z- Zmluva o odpredaji nehnuteľností v kat. území Banská Štiavnica uvedených v zmluve. [70000.00]
24.05.2013 -Z- Lučenec, ul. Jirásková - kanalizácia [73578.00]
27.05.2013 -Z- Čistiace práce na akciu "Priechod ČOV - prípravné práce pred spustením do skúšobnej prevádzky" [0.00]
28.05.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie stavby "Inžinierske siete pre lokalitu bývania C5 Pršianska Terasa Banská Bystrica" [36836.28]
28.05.2013 -Z- "Zvolen, Žiar nad Hronom, B. Štiavnica, Žarnovica - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov" [7160.00]
29.05.2013 -Z- "Handlová, Potočná ulica - splašková kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu" - stavebný dozor [11832.00]
29.05.2013 -Z- "Handlová, Potočná ulica - splašková kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu" [339918.35]
30.05.2013 -Z- Zateplenie južnej strany stien v administratívnej budove StVS, a.s. a výmena radiátorov. [31672.50]
30.05.2013 -Z- Dodatok č. 11 - Poistenie majetku právnických a podnikajúcich osôb [239907.90]
30.05.2013 -Z- 411007374 - Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb - dodatok č. 6 [79328.66]
31.05.2013 -Z- Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávok [17193.00]
31.05.2013 -Z- Zmluva o odpredaji bytu v bytovom dome a spoluvl. podielu na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu a na pozemkoch zastavaných domom [3308.00]
31.05.2013 -Z- Kúpa pozemkov v KNE parc. číslo 1783/1 a KNE parc. číslo 1783/5 v kat. území Donovaly [3258.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.