• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.01.2013 -Z- Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci [16930.00]
02.01.2013 -Z- "Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadnie vodárenskych objektov" [8486.00]
03.01.2013 -Z- Vypracovanie akutalizovanej CBA - finančnej analýzy "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza" [10000.00]
07.01.2013 -Z- Zmluva o podmienkach zabezpečenia ochrany objektov [25.00]
07.01.2013 -Z- Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" [0.00]
07.01.2013 -Z- Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 107/1.2 MP/2011 "Brezno - zrušenie výusti II. etapa" - zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu [0.00]
08.01.2013 -Z- Odkúpenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie [35.00]
10.01.2013 -Z- Vecné bremeno k pozemku CKN parc. číslo 4456 ku Banská Bystrica [160.00]
11.01.2013 -F- Faktúry za 12/2012 (11-31.12.2012) [0.00]
18.01.2013 -Z- Aktualizácia PD ČOV Prievidza pre 1. etapu odkanalizovania - Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - projektová dokumentácia [25200.00]
18.01.2013 -Z- Aktualizácia PD pre stavebné povolenie projektu - I. etapa - Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza [9800.00]
18.01.2013 -Z- Šútovce - prívod vody - Dohoda o náhrade za obmedzenia v užívaní nehnuteľností v pásme ochrany verejného vodovodu [117.90]
18.01.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia VV a VK stavby " Zóna bývania Bojnice - Medzijarky" [456713.87]
18.01.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia VV stavby " Predĺženie verejného vodovodu v kat. území Kordíky" [35.00]
21.01.2013 -Z- Dodatok č. 11 k Úverovej zmluve č. UVE-6930-2003 [0.00]
21.01.2013 -Z- Dodatok č. 10 k Úverovej zmluve č. UVE-6929-2003 [0.00]
21.01.2013 -Z- "Medzibrod - rekonštrukcia prívodného potrubia" - geometrický plán [2520.00]
21.01.2013 -Z- Dodatok č. 11 k Úverovej zmluve č. UVE-6521-202 [0.00]
23.01.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenie VV a VK stavby " Zvolen - Sekier, Obytný súbor Zátišie" [60373.79]
24.01.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [2954.00]
24.01.2013 -Z- Predaj prívesu MV 9-012 TU 2 [315.00]
25.01.2013 -Z- "Prievidza - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov" [9100.00]
28.01.2013 -Z- Vecné bremeno k pozemkom v kat. území Kostolná Ves [2300.00]
28.01.2013 -Z- Zmluva o použití zmenky a dohoda o udelení vyplňovacieho práva zmenkového k ZoD 2601/2010 "Tajov - kanalizácia" [125551.37]
30.01.2013 -Z- Dohoda o skončení pracovného pomeru a náhrade mzdy [41313.56]
31.01.2013 -Z- Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov [81871.20]
31.01.2013 -Z- Predaj osobného motorového vozidla Škoda Felicia [400.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.