• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Zásobovanie pitnou vodou

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Horná Ždaňa
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 10/2011 - 10/2014

Hlinické Pohronie – Zásobovanie pitnou vodou obcí Horná, Dolná Ždaňa a Lovča – časť Horná Ždaňa

 

Miesto realizácie

Horná Ždaňa

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

Kód ITMS 

24110110378

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Tento projekt napomáha znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.

Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady: 4 509 288,79 Eur
Kohézny fond:  3 641 250,70 Eur
Štátny rozpočet: 642 573,65 Eur
Konečný prijímateľ: 225 464,44 Eur

Hlavný cieľ projektu
Vybudovať verejný vodovod pre obec Horná Ždaňa

Základné informácie
Obec Horná Ždaňa v súčasnosti nemá verejný vodovod a obec je odkázaná len na individuálne miestne zdroje. Vybudovaním novej vodohospodárskej infraštruktúry sa zlepšia podmienky pre kvalitu života v obci.

V rámci stavby bude vybudovaná nasledovná infraštruktúra:

Vodojem objemu 2 x 150 m3

Prívodné vodovodné potrubie celkovej dĺžky 4 279 m

Zásobné vodovodné potrubie celkovej dĺžky 588 m

Rozvodné vodovodné potrubie celkovej dĺžky 3 707 m

Aktuálny stav
Stavba je ukončená, prebehlo kolaudačné konanie.
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Ing. Miroslav Babčan

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: babcan.miroslavstvs.sk
tel. číslo: 048/4327266, mob.: 0907830281

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.