• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Očová, Zvolenská Slatina, odvedenie a čistenie odpadových vôd

Home > Schválené projekty
Lokalita: Očová, Zvolenská Slatina
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 03/2017 - 12/2020

Základné informácie
Nedobudovaná kanalizačná sieť a nedostatočné čistenie odpad. vôd ohrozuje povrchové i podzemné vody v povodí rieky Slatina, ohrozuje kvalitu životného prostredia a  životné podmienky obyvateľstva. Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách Očová a Zvolenská Slatina, v okrese Zvolen. V obidvoch aglomeráciách bude riešená splašková kanalizácia i čistiareň odpadových vôd. Celková dĺžka stokovej  siete pre obe obce bude 23,21 km. Cieľom  je zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd na hodnotu 3261 EO. Stavba pozostáva z výstavby a rozšírenie splaškovej kanalizácie v Očovej a Zvolenskej Slatine a z vybudovania novej ČOV v Očovej a rozšírenie kapacity ČOV vo Zvolenskej Slatine.

Lokalita
Očová, Zvolenská Slatina

Stav projektu
Skúšobná prevádzka

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 03/2017
Koniec realizácie projektu: 12/2020

Celková výška oprávnených výdavkov
10 984 207,60 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 9 885 786,84 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 1 098 420,76 €

Projektový manažér
Ing. Juraj Demian
tel: 0905511217, 048/4327430
e-mail: demian.jurajstvs.sk      

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.