• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV

Home > Schválené projekty
Lokalita: Lehota pod Vtáčnikom
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 09/2016 - 12/2020

Základné informácie
Cieľom projektu je intenzifikáciou pripraviť ČOV  Lehota pod Vtáčnikom  na čistenie odpadových vôd od obyvateľstva privádzaných kanalizačnou sieťou na ČOV, ako aj čistenie vôd zo zvozu žúmp z celej aglomerácie Lehota pod Vtáčnikom pri splnení všetkých parametrov vyčistených odpadových vôd, hlavne zabezpečenia odbúrania dusíkatého znečistenia. Súčasná ČOV nie je technologicky schopná štandardne odstraňovať dusíkaté znečistenie z odpadových vôd v zákonom stanovenej a rozhodnutím požadovanej kvalite. Navrhované čistenie odpadových vôd je mechanicko – biologické s intenzívnym odstraňovaním dusíkatého znečistenia. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia a zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu čistenia komunálnych vôd pre obyvateľov celej aglomerácie.

Lokalita
Lehota pod Vtáčnikom

Stav projektu
Projekt ako aj  žiadosť o NFP boli schválené zo strany MŽP SR. Projekt je v realizácii.

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 10/2021
Koniec realizácie projektu: 12/2023

Výška NFP
3 990 089,70 €

Celkové oprávnené náklady
4 433 433,00 €

Kohézny fond:      3 768 418,05 €
Štátny rozpočet:      221 671,65 €
Konečný prijímateľ:  443 343,30 €

Projektový manažér
Ing. Ivan Rakšány
tel: 0905560224, 048/4327224
e-mail : raksany.ivanstvs.sk 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.