• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia - Chrenovec- Brusno - kanalizácia

Home > Schválené projekty
Lokalita: Ráztočno, Jalovec, Chrenovec - Brusno, Lipník, Veľká Čausa
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 03/2017 - 12/2023

Základné informácie
Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec - Brusno, ktorú tvoria obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec - Brusno, Lipník a Veľká Čausa v okrese Prievidza.

Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 34,141 km. Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd bude 3695 EO.

Lokalita
Ráztočno, Jalovec, Chrenovec - Brusno, Lipník a Veľká Čausa 

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 03/2017

Koniec realizácie projektu: 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
17 882 432,70 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 16 094 189,43 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 1 788 243,27 €

Projektový manažér
Ing. Surová Ingrid

tel: 908904541, 048/4327264
e-mail: surova.ingridstvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.