• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.07.2019 -Z- Budúca kúpna zmluva "Rozšírenie verejného vodovodu Liešťany - Dobročná" [35.00]
01.07.2019 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácia na " 7. ročník Hornonitrianskej futbalovej 24-ky“ v dňoch 5.7. - 6.7.2019 [300.00]
01.07.2019 -Z- Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia - asfaltovanie komunikácií po prekopávkach - práce [293338.11]
02.07.2019 -F- Faktúry za 06/2019 [0.00]
03.07.2019 -Z- "HW a SW dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. - počítače" [7280.00]
03.07.2019 -Z- "Brezno - prepojenie na VDJ Podkoreňová" [1775.00]
04.07.2019 -Z- "Malachov-kanalizácia" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby v k.ú. Malachov. [329.00]
04.07.2019 -Z- "Malachov-kanalizácia" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby v k.ú. Malachov. [91.00]
04.07.2019 -Z- "Brezno - prepojenie na vodojem Podkoreňová" - práce - Dodatok 2 [16078.32]
04.07.2019 -Z- "Dodávka a výmena vysielacích zariadení" [31905.00]
04.07.2019 -Z- "Heľpa, dotláčacia stanica" - práce [59080.56]
08.07.2019 -Z- ZVB - „Aglomerácia Nedožery – Brezany - kanalizácia“ - Dodatok č.1 [0.00]
08.07.2019 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas konania kultúrno spoloč. podujatia " VI. ročník o pohár starostky obce" konaný dňa 27.7.2019 [150.00]
09.07.2019 -Z- Dodávka plynu - dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu [0.00]
09.07.2019 -Z- "Banská Bystrica, protipovodňová ochrana, ČS na VK"- práce [731995.72]
09.07.2019 -Z- "Odstránenie stavieb, nepotrebného a nevyužívaného majetku StVS, a.s." [154736.49]
15.07.2019 -Z- Budúca kúpna zmluva - "IBV Na Stráni Podlavice – Banská Bystrica" [35.00]
16.07.2019 -Z- "Turček ÚV - dezinfekcia surovej vody" [3480.00]
16.07.2019 -Z- "Banská Bystrica - meranie nevyužitého množstva podzemných vôd" [609.00]
16.07.2019 -Z- Budúca kúpna zmluva - "Chrenovec - Brusno - rozšírenie verejného vodovodu" [35.00]
18.07.2019 -Z- "Prievidza, rekonštrukcia prívodného potrubia" [2987.00]
19.07.2019 -Z- "Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec" [66000.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.