• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.05.2019 -Z- "Krupina-kanalizácia a ČOV" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia elektrickej prípojky k ČOV na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Krupina v k.ú. Krupina [0.00]
03.05.2019 -F- Faktúry za 04/2019 [0.00]
03.05.2019 -Z- "NZ "MPV vodárenských oíbjektov v okrese Banská Bystrica-vodný zdroj "Stádlo 1"" [0.00]
04.05.2019 -Z- Zmluva o nájme "Turová - prívod vody z PSV" [240.00]
06.05.2019 -Z- "Oplotenie vodárenských objektov - VZ a ČS Šíd a VZ Ružiná "pri Hrabe"" [18989.70]
06.05.2019 -Z- "Brezno, Vrchdolinka - vybudovanie novej akumulácie - GP" [2590.00]
06.05.2019 -Z- "Brezno, Vrchdolinka - VDJ a verejný vodovod" - projektová dokumentácia [12600.00]
10.05.2019 -Z- "Aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV" [6120.00]
13.05.2019 -Z- "Veľký Krtíš - vstupná ČS a mechanické predčistenie - II.etapa" - práce [144597.38]
13.05.2019 -Z- „Lučenec časť Opatová, ulice Jegorovova, Borhyho – vodovod, kanalizácia – časť ul. Jegorovova SO 01 – vodovod a ul. Jegorovova SO 02 – kanalizácia“ - zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Opatová - Dodatok č. 1 [0.00]
16.05.2019 -Z- Odpredaj opotrebovaného majetku - osobné vozidlo Opel Corsa 1,2, IČ: 6000002944, ŠPZ ZV 138 AX [330.00]
16.05.2019 -Z- "Prievidza ČOV - KGJ a horák zvyškového bioplynu" - projektová dokumentácia [16626.00]
16.05.2019 -Z- "Rozšírenie verejného vodovodu Oslany, p.č. 1704/1,1719/4 a 1705" - kúpna zmluva [35.00]
16.05.2019 -Z- "Vodár Donovaly, stavebné úpravy a práce" [24993.55]
17.05.2019 -Z- Verejné kanalizácie, odľahčovacie komory - Dodatok č.1 [0.00]
17.05.2019 -Z- "Turček ÚV, modernizácia" - projektová dokumentácia [318400.00]
20.05.2019 -Z- Odpredaj - osobné vozidlo Suzuki SX4 1,6, IČ: 9900002993, ŠPZ BB 043 EG [5853.00]
20.05.2019 -Z- "Rozšírenie verejného vodovodu p.č. 1265 Mýto pod Ďumbierom" - budúca kúpna zmluva [35.00]
21.05.2019 -Z- Odpredaj - nákladné vozidlo Nissan PICKUP, IČ: 6000002953, ŠPZ ZV 236 AX [2750.00]
21.05.2019 -Z- Badín, VDJ Horný 100 m3, rekonštrukcia - SO 03 - oplotenie VDJ a dokončovacie práce [9967.00]
21.05.2019 -Z- Odpredaj opotrebovaného majetku - Prívesný vozík nákladný IČ: 1000006758, ŠPZ BB 288 YD [105.00]
22.05.2019 -Z- "Oslany, Ľubianka - doplňujúci vodný zdroj" - projektová dokumentácia [11404.00]
22.05.2019 -Z- "Badín, VDJ Horný 100 m3, rekonštrukcia - SO 03 - oplotenie VDJ a dokončovacie práce" [246.50]
23.05.2019 -Z- Odpredaj opotrebovaného majetku - nákladné vozidlo AVIA 31N-PK, IČ: 1000002548 [144.00]
23.05.2019 -Z- Odpredaj opotrebovaného majetku - skriňové dodávkové vozidlo OPEL COMBO C-VAN, IČ: 3000006221 [360.00]
24.05.2019 -Z- Odpredaj opotrebovaného majetku - OPEL MOVANO, IČ: 4000001790, ŠPZ RS 537 AM [1230.00]
24.05.2019 -Z- Odpredaj opotrebovaného majetku - Prívesný vozík, IČ 1000007081, ŠPZ BB 287 YD [163.00]
27.05.2019 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - Zmluva o dielo - projektová dokumentácia a práce - Dodatok č. 2 [0.00]
27.05.2019 -Z- "Hriňová - verejná kanalizácia - prevádzkový poriadok" [7250.00]
27.05.2019 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia - projekt skutočného vyhotovenia" - projektová dokumentácia [6150.00]
27.05.2019 -Z- "Hriňová - verejná kanalizácia - projekt skutočného vyhotovenia" - projektová dokumentácia [4200.00]
29.05.2019 -Z- " ŽST Rimavská sobota, rekonštrukcia výhybiek" - zmluva o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu [0.00]
29.05.2019 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie na podujatí Ekotopfilm, Envirofilm v dňoch 27.-31.5.2019 v BA a BB [7000.00]
30.05.2019 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas konania kultúrno – spoločenského podujatia „Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek – Halušky FEST Turecká 2019“ v dňoch 19. a 20.júla 2019 [150.00]
30.05.2019 -Z- "Krupina- kanalizácia a ČOV" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia VN prípojky k ČOV v Krupine na pozemku v k.ú. Krupina [384.00]
31.05.2019 -Z- Rozhodnutie o zmene organizačno-funkčnej schémy spoločnosti - 44_OS [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.