• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.04.2019 -Z- „Havranské, Banská Bystrica – Technická infraštruktúra“ v celkovej dĺžke 351,65 m [35.00]
01.04.2019 -Z- Poskytnutie právnej pomoci v prípade: "Výmena časti oceľového vodovodného potrubia na ulici Bukovinka v k.ú. Poniky, časť Ponická Huta [0.00]
03.04.2019 -Z- Zmluva o podmienkach zabezpečenia realizácie stavby: "Rozšírenie vodovodu, prepoj ul. MPČĽ-ul.Potočná" a o postúpení práv a povinností stavebníka stavby [0.00]
03.04.2019 -F- Faktúry za 03/2019 [0.00]
05.04.2019 -Z- Zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku - Inžinierske siete v lokalite Zvolen – Sarvaška (lokalita A) SO03 VV a SO04 VK [56813.81]
05.04.2019 -Z- Kúpna zmluva VV a VK vybudované v rámci stavby "Inžinierske siete v lokalite Zvolen – Sarvaška (lokalita A) SO03 VV a SO04 VK [56813.81]
07.04.2019 -Z- Rimavská Sobota ČOV, modernizácia riadiaceho systému III. etapa - práce [119500.00]
09.04.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [33.35]
09.04.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [325.00]
09.04.2019 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas 54. ročníka folklórnych slávností v Detve [3900.00]
15.04.2019 -Z- "Lehota pod Vtáčnikom, verejný vodovod - rekonštrukcia AZC potrubia - II. etapa" [2494.00]
15.04.2019 -Z- "Lehota pod Vtáčnikom, verejný vodovod - rekonštrukcia AZC potrubia - II.etapa" - práce [89898.39]
16.04.2019 -Z- "Horná Lehota, usadzovací VDJ Trangoška 2x1000m3 - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia [3420.00]
16.04.2019 -Z- "Banská Bystrica, Strieborné námestie - preložka vodovodného potrubia" - projektová dokumentácia [4980.00]
16.04.2019 -Z- "Hnúšťa - čerpacia stanica a vodojem, rekonštrukcia technologickej časti"-projektová dokumentácia [9730.00]
17.04.2019 -Z- Zriadenie časovo neobmedzené vecné právo umiestnenia vodovodného potrubia s ochranným pásmom na časti pozemkov v k.ú. Kocurany v rámci investičnej akcie "Kocurany - vodojem 100m3" - Dodatok č. 1 [0.00]
23.04.2019 -Z- Banská Bystrica, ČOV - rekonštrukcia mechanického predčistenia - projektová dokumentácia [29700.00]
23.04.2019 -Z- Kúpa hnuteľného majetku identifikovaného ako verejný vodovod v rámci stavby "Predĺženie verejného vodovodu, rekreačné objekty Gentiana Mýto pod Ďumbierom" [35.00]
29.04.2019 -Z- Veľký Krtíš - vstupná ČS a mechanické predčistenie - II.etapa - Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru [3538.00]
29.04.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [33.35]
29.04.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [33.35]
30.04.2019 -Z- KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2019 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.